Τι κερδιζω ως ατομο/κοινωνια απο την
λειτουργία ΚοιΣΠE

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές επιθυμούν να εργαστούν και είναι σε θέση να διατηρούν αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ελεύθερη αγορά εργασίας, αν υποστηριχθούν κατάλληλα

2. Η εύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολη στις μέρες μας και οι πιθανότητες για τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας είναι ακόμα πιο περιορισμένες

3. Είναι αποδεδειγμένο ερευνητικά ότι η άσκηση αμειβόμενης εργασίας από τους πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της ποιότητάς ζωής τους αλλά και των ψυχιατρικών τους εκβάσεων (λιγότερες υποτροπές/νοσηλείες).

4. Η αμειβόμενη εργασία των ψυχικά πασχόντων βοηθά σημαντικά στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και έμμεσα στην πρόληψη της αναπηρίας στο μέλλον. Για κάθε νέο άνθρωπο που πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή η αποχή από την εργασία του επισπεύδει την πορεία προς την αναπηρία