Πως μπορω να γίνω μελος η να υποστηρίξω ενεργα την λειτουργια του ΚοιΣΠΕ με αλλους τροπους

 • Ως φυσικό πρόσωπο:
  • Αγορά συνεταιριστικών μερίδων (έως 5) Η αγορά συνεταιριστικών μερίδων δεν αποτελεί δωρεά καθώς εξασφαλίζει μια συμμετοχή στα κέρδη του ΚοιΣΠΕ, ενώ όποτε θέλετε μπορείτε να επιστρέψετε τις μερίδες σας στον ΚοιΣΠΕ και να πάρετε πίσω το αρχικό σας κεφάλαιο. Ταυτόχρονα τα μέλη συμμετέχουν με το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και τα όργανα διοίκησης του ΚοιΣΠΕ.
  • Εμπλοκή στις δραστηριότητες του ΚοιΣΠΕ ως εθελοντής
  • Αγορά προϊόντων υπηρεσιών από ΚοιΣΠΕ («το ευρώ που πάει στον ΚοιΣΠΕ πάει στην μείωση του κόστους της αναπηρίας»)
 • Ως εκπρόσωπος Φορέα/Νομικό Πρόσωπο:
  • Αγορά συνεταιριστικών μερίδων(άπειρου αριθμού). Ισχύει ότι ακριβώς και στην προηγούμενη περίπτωση
  • Αγορά υπηρεσιών /προϊόντων από τον ΚοιΣΠΕ:
   • Υπηρεσιών καθαριότητας / άλλες μη εξειδικευμένες υπηρεσίες
   • Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (πχ οπωρολαχανικών/προϊόντων άρτου)
  • Παραχώρηση εγκαταστάσεων / χώρου που μπορούν να στεγαστούν επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΚοιΣΠΕ π.χ.:
   • Χώρος για θερμοκήπια/ζωική παραγωγή
   • Χώροι για κατάστημα εστίασης/πώλησης (κυλικείο)
   • Χώροι για εγκατάσταση επιχειρήσεων ήπιας μορφής μεταποίησης
   • Εξοπλισμός για όλα τα παραπάνω
  • Παραχώρηση προσωπικού /τεχνογνωσίας/υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ. πχ:
   • Γεωπόνος στην υποστήριξη θερμοκηπίου
   • Τεχνική υπηρεσία στην διαμόρφωση χώρου εστίασης/πώλησης
   • Υπηρεσία πληροφορικής για δημιουργία ιστοσελίδας
   • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την στελέχωση της ομάδας υποστήριξης
 • Καθε ευρω που πάει στον ΚοιΣΠΕ, έμμεσα γυρνα στην κοινωνια/οικονομια μιας και συμβάλλει στην πρόληψη της αναπηρίας από ψυχικές διαταραχές και στα κόστη που αυτή συνεπάγεται (συντάξεις αναπηρίας, δαπάνες νοσηλείας-διαμονής).