Πως οι επιχειρησεις των ΚοιΣΠΕ είναι βιώσιμες

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί μια επιχείρηση που γίνεται από ΛΥΨΥ και άσχετους με την επιχειρηματικότητα ανθρώπους να είναι τόσο βιώσιμη ώστε να εξασφαλίζει αμοιβή για τους ΛΥΨΥ; Η νομοθεσία (ΝΟΜΟΣ 2716/1999) και η διοικητική πρακτική στην χώρα μας δίνει την δυνατότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις του ΚοιΣΠΕ, ώστε να αγοράζουν προϊόντα-υπηρεσίες από αυτούς, αλλά και να παραχωρούν χώρους, προσωπικό και εξοπλισμό για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Επίσης η δυνατότητα επαναπόδοσης των κερδών στους εργαζόμενους ΛΥΨΥ καθιστά μέρος της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ, έμμεσα, μη-φορολογητέα, ενώ διατηρούνται όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων ΛΥΨΥ. Τα παραπάνω δημιουργούν ένα οικονομικό περιβάλλον που ευνοεί την βιωσιμότητα των ΚοιΣΠΕ. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως έχει δείξει η λειτουργία πολλών ΚοιΣΠΕ μέχρι σήμερα, ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα των ΚοιΣΠΕ είναι ισάξια σε ποιότητα και τιμή με τις υπηρεσιών/προϊόντων από άλλες επιχειρήσεις.

Δεν θα ήταν υπερβολή επίσης να υποστηρίξουμε ότι τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι στους ΚοιΣΠΕ δημιουργούν μιαν «υπεραξία» που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων παραγωγής.

Τετοιες επιχειρησεις ειναι συνηθως οι εξής:

Συνεργεία καθαρισμού

Κυλικεία δημοσίων υπηρεσιών/ΟΤΑ

Μονάδες πρωτογενούς παραγωγής (φυτικής ή ζωικής) ή μεταποίησης

Επιχειρήσεις εστίασης ή πώλησης

Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υφίσταται ανασφάλιστη εργασία, οι ειδικοί επαγγελματίες αμείβονται βάση νόμου όπως στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα και οι ΛΥΨΥ μοιράζονται αναλογικά με το χρόνο εργασίας τους τα κέρδη που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Οι ενδιαφερόμενοι ΛΥΨΥ καταθέτουν αίτηση στην Γραμματεία του ΚοιΣΠΕ, συνοδευόμενη από αναλυτική γνωμάτευση επαγγελματία ψυχικής υγείας, όπου τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ένταξης τους στη λίστα υποψήφιων εργαζομένων του ΚοιΣΠΕ. Οι υποψήφιοι προς εργασία αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή με στόχο την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες - για τις ανάγκες/δυνατότητες τους - θέσεις εργασίας και την επίτευξη κατά το δυνατόν μεγαλύτερου ψυχοκοινωνικού οφέλους από την τοποθέτηση αυτή.