Πως επιτυγχανεται το ανοιγμα
«προστατευόμενων θέσεων εργασίας»

Ο ΚοιΣΠΕ αναπτύσσει μικρές επιχειρήσεις όπου εργάζονται ΛΥΨΥ με την υποστήριξη/καθοδήγηση έμπειρων στην συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα ένας έμπειρος μπουφετζής για ένα κυλικείο ή ένας έμπειρος αγρότης με την καθοδήγηση γεωπόνου για μια μονάδα φυτικής παραγωγής. Η επιστημονική επιτροπή του ΚοιΣΠΕ αναλαμβάνει την συστηματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων καθόλη την διάρκεια παραμονής τους στην εργασία, σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ήδη εμπλέκονται στην φροντίδα τους, καθώς και την εξατομικευμένη προετοιμασία τους για την ένταξη στην εργασία.

  • Καθε ευρω που πάει στον ΚοιΣΠΕ, έμμεσα γυρνα στην κοινωνια/οικονομια μιας και συμβάλλει στην πρόληψη της αναπηρίας από ψυχικές διαταραχές και στα κόστη που αυτή συνεπάγεται (συντάξεις αναπηρίας, δαπάνες νοσηλείας-διαμονής).

Γιατι ΚοιΣΠΕ και οχι αλλες μορφες υποστηριζομενης εργασίας - «εργασιοθεραπείας»

Οι «ειδικές» θέσεις εργασίας που προβλέπονται στο δημόσιο ή τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις για άτομα με αναπηρία δεν παρέχουν κανένα ειδικό πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην εργασία και συχνά καταλήγουν να είναι θέσεις εργασίας που στιγματίζουν τον υποστηριζόμενο. Στις άλλες μορφές εργασίας που χρησιμοποιούνται την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση η διανομή των προϊόντων γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση και σποραδικά, προωθώντας ένα κλίμα «marketing ελεημοσύνης» που δεν εξασφαλίζει ουσιαστικές οικονομικές απολαβές για τον ψυχικά πάσχοντα και μπορεί έμμεσα να τον στιγματίζει.

Στον ΚοιΣΠΕ υπάρχει δίκτυο επιστημονικής υποστήριξης από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό την εξατομίκευση της εργασίας με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του ΛΥΨΥ και διασφαλίζει την συνεχιζόμενη υποστήριξη του στον χώρο εργασίας του. Η εργασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, «ανήκειν» και αξιοπρέπειας καθίσταται θεραπευτική.